Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17", w terminie od 08 marca 2016 r. do 14 marca 2016 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Do pobrania dostępna jest w zakładce "Deklaracja kontynuowania" oraz na stronie Urzędu Miasta Płocka.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 marca 2016 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego. System zostanie uruchomiony 15 marca 2016 roku o godz. 9.00.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub
będą miały kłopoty podczas korzystania z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Uwaga!
W przypadku MP nr 15 i MP nr 31 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17" oraz  formularz ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/17" należy składać w tymczasowych siedzibach ww. placówek, tj. do MP nr 15 - w Gimnazjum nr 5, ul. Król. Jadwigi 4; do MP 31 - w Gimnazjum nr 8, ul. T. Kutrzeby 2a.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/17" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się na stronie naborowej. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów Rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na internetowej stronie rekrutacyjnej. Wśród przedszkoli znajduje się 5 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 120; Wersja: 6.128.260.858