Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018", w terminie od 05 kwietnia 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Wypełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Czysty druk deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie naborowej.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 20 kwietnia 2017 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 20 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Uwaga! W przypadku MP nr 3  „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018" oraz  formularz ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18" należy składać w tymczasowych siedzibach ww. placówki, tj.:  w Gimnazjum nr 4 ul. Miodowa 18 i w Gimnazjum nr 5, ul. Król. Jadwigi 4 ;

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz
„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018" będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola.
Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.

Wśród przedszkoli znajduje się 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 125; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 557;