Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020", w terminie od 04 marca 2019 r. do 11 marca 2019 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również na stronie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie naborowej.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 18 marca 2019 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 18 marca 2019 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz
„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020" będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola.
Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru Miejskiego Przedszkola nr 6, wniosek należy zanieść do siedziby zastępczej przedszkola: Zespół Szkół nr 1, ul. Piaska 5.


Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.
Dodatkowe informacje o każdym z przedszkoli prowadzonych przez miasto Płock dostępne są na stronie ppo.zjoplock.pl w ramce Placówki oświatowe > Przedszkola.

W
śród przedszkoli znajduje się 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 647;