Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo Rodzice,

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpoczął się 15 marca 2018 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System został uruchomiony 15 marca 2018 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz
„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019" będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola.
Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.

W
śród przedszkoli znajduje się 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 128; Wersja: 8.109.286.1193 Harmonogram ID: 598;