Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja zasadnicza została zakończona.

Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock
na rok szkolny 2021/2022

od 25 maja 2021 roku godz. 9:00  do 01 czerwca 2021 roku godz. 15:00 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 149; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 1051;