Strona główna


Informacja dotycząca naboru do miejskich przedszkoli
na rok szkolny 2015/2016.


Rekrutacja elektroniczna odbywa się równolegle na stronach internetowych

http://ppo.zjoplock.pl   oraz  https://przedszkola-plock.nabory.pl
Zgłoszenia dokonują Państwo na jednej z w/w stron.
Dane z obu stron trafiają do jednego systemu.
Przebieg procesu rekrutacji jest dostępny po zalogowaniu na obu w/w stronach internetowych.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w każdym przedszkolu.

od 22 kwietnia 2015 r. godz. 9:00  do  5 maja 2015 r. godz. 15:00
Wprowadzenie danych do do systemu oraz składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami
(oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)


 


Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/16", w terminie od 14 kwietnia 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r., w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpoczyna się 22 kwietnia 2015 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/16" jest dostępny do wypełnienia, przy logowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola - logowanie.
Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna jest na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl. Wśród przedszkoli znajdują się również 4 przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.