Niezalogowany
zmień rozmiar:

29.05.2017 godz. 15:00 ogłoszenie listy przyjętych

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 125; Wersja: 7.103.283.1083 Harmonogram ID: 556;