Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach
od 25 maja godz. 8:00 do 31 sierpnia godz. 15:00
Wniosek należy pobrać i złożyć bezpośrednio w placówce dysponującej wolnymi miejscami.