Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku
Kod placówki:
SP011
Adres:
Kochanowskiego 11
09-402 Płock
pokaż na mapie

Dyrektor:

Maciej Karczewski
Strona WWW:
sp11plock.pl
Opis oferty:

Drodzy Rodzice!
Przed Waszymi dziećmi - rok nowych doświadczeń, znajomości, kontaktów z otoczeniem. Jest to również ostatni rok pozwalający dokonać wyboru – czy mój sześciolatek zostanie uczniem klasy I, czy może stanie się nim dopiero w następnym roku szkolnym?
Jeżeli wybierzecie Państwo to drugie rozwiązanie, to nasza szkoła zapewni Waszym dzieciom nie tylko jak najlepszą opiekę, ale i przygotowanie do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Uczęszczając do oddziału przedszkolnego w naszej szkole Wasze dziecko będzie miało stały kontakt ze środowiskiem szkolnym. Dzięki temu nie będzie odczuwało dystansu pomiędzy przedszkolem a szkołą, a przejście do klasy pierwszej będzie dużo łatwiejsze, obarczone mniejszym stresem.
Systematyczne uczestniczenie w życiu szkoły poprzez udział w konkursach, uroczystościach, wyjazdach, zajęciach dodatkowych, a także ścisła współpraca z rodzicami zapewnią dzieciom właściwy i kompleksowy rozwój oraz odpowiednie przygotowanie do nauki w kolejnych latach.

Jesteśmy niedużą, jak na miejskie warunki szkołą, w której uczy się obecnie 387 uczniów w 17 oddziałach.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.


Oferta:
Oddział "0" w Szkole Podstawowej nr 11 jest usytuowany w głównym budynku szkoły, w sali nr 10, która znajduje się najbliżej holu na parterze. Pomieszczenie jest przystosowane do potrzeb dzieci w wieku 5 i 6 lat, ale nasi najmłodsi korzystają również z całej infrastruktury placówki - sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej, biblioteki, czytelni multimedialnej, stołówki, nowoczesnego placu zabaw, boisk oraz zielonego terenu do zabaw na świeżym powietrzu.

W bieżącym roku szkolnym zajęcia, podczas których dzieci realizują podstawę programową, odbywają się w godzinach od 7.45 do 12.45. Prowadzi je nauczyciel z wyższym wykształceniem pedagogicznym posiadający doświadczenie zawodowe.

Naszym najważniejszym celem jest dobro dziecka – stwarzamy uczniom szanse na odnoszenie sukcesów i przygotowujemy do radzenia sobie w otaczającej rzeczywistości. Nasi absolwenci to osoby z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę wyniki sprawdzianów zewnętrznych uczniów klas 6 od roku 2002 zawsze osiągamy wyniki powyżej średniej miasta i kraju. Szkoła kładzie nacisk na dobrą współpracę z rodzicami, organizując spotkania, pogadanki i imprezy integracyjne.

Oferujemy możliwość wykupienia dwudaniowych obiadów w stołówce szkolnej (koszt obecny – 3 zł). Dzieci rodziców pracujących będą mogły korzystać z bezpłatnej świetlicy szkolnej czynnej w godz. 7.00 – 16.30.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, wewnątrz i na zewnątrz budynku zainstalowano monitoring. Uczniowie mają również zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej.

Szkoła posiada Certyfikat „Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia”. Wykwalifikowani nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające twórczą aktywność uczniów w klasach I-VI. Od 5 lat organizujemy Międzyszkolne Spotkania Twórcze, imprezę promującą dorobek twórczy dzieci ze szkół gminy i powiatu. Uczestniczymy w projekcie edukacyjnym „Szkoła Przyjazna Sześciolatkowi”, posiadamy również ogólnopolski tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
W klasach I-III uczniowie otrzymują produkty mleczne w ramach programu „Szklanka Mleka” (od następnego roku szkolnego rozszerzymy program na oddział 0). Szkoła uczestniczy w projekcie systemowym „Dla nas każdy uczeń jest ważny” w ramach EFS, PO KL w zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Od stycznia 2010 r. placówka posiada ogólnopolski certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, jako jedyna w Płocku.


Zajęcia dodatkowe :
Zajęcia dodatkowe :
Dzieci uczęszczające do oddziału "0" mogą korzystać (w zależności od potrzeb i za zgodą rodziców) z zajęć:
- logopedycznych,
- języka angielskiego (zajęcia płatne),
- gimnastyki korekcyjnej,
- nauki religii.

Dodatkowe, wynikające z potrzeb dzieci i rodziców zajęcia będą mogły być organizowane w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły.Oddziały z dostępnymi miejscami:

Przykładowe zdjęcia:

Mapa: