Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku - oddziały żywieniowe / tymczasowa siedziba w Szkole Podstawowej nr 1
Kod placówki:
PR029
Adres:
Jana Kochanowskiego 7
09-402 Płock
pokaż na mapie

Dyrektor:

Zdzisława Żuk
Strona WWW:
www.przedszkole29.blizej.info/
Opis oferty:
Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku posiada certyfikat ,,Przedszkole wspierające uzdolnienia". Rozpoczęło swoją działalność wychowawczo - dydaktyczną w 1981 roku.
Aktualnie placówka funkcjonuje w tymczasowej siedzibie, w Szkole Podstawowej Nr 1, Pasaż im. Vuka Karadzica 1. Na potrzeby przedszkola zostało oddane jedno skrzydło szkoły z odrębnym wejściem.
Mamy do dyspozycji sześć przestronnych, estetycznie i funkcjonalnie urządzonych sal. Posiadamy duży plac zabaw wyposażony w kolorowe, bezpieczne urządzenia rekreacyjne spełniające normy europejskie.
Placówka zatrudnia profesjonalnie przygotowanych nauczycieli oraz personel administracyjno - obsługowy.

Otwarcie nowej siedziby przedszkola na ul. Kochanowskiego planowane jest od 1 września 2014r. Obiekt będzie przystosowany do funkcjonowania 8 oddziałów przedszkolnych.


P racujemy w godzinach 6.00-17.00.
R ealizujemy bezpłatnych 5 godz. podstawy programowej w godz.7.00 - 12.00
Z apewniamy wartościowe, urozmaicone 3 posiłki w cenie 6,00 zł.
E stetycznie urządzamy sale i inne pomieszczenia.
D bamy o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków.
S twarzamy optymalne warunki rozwoju dzieci.
Z apraszamy rodziny dzieci na uroczystości wewnętrzne.
K ształtujemy właściwe postawy społeczne, zdrowotne, ekologiczne, patriotyczne.
O rganizujemy Sportową Olimpiadę Przedszkolaków oraz Ogólnopolski Konkurs Artystyczny.
L iczymy się ze zdaniem rodziców.
E fektywnie uczestniczymy w przeglądach i konkursach miejskich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

W Miejskim Przedszkolu Nr 29 najważniejsze jest DZIECKO

D bamy o wychowanie dzieci w atmosferze akceptacji i życzliwości.
Z apewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka.
I nicjujemy innowacyjne metody pracy z dziećmi.
E dukujemy dzieci poprzez zabawy i twórcze działania.
C harakteryzują nas wysokie kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie.
K oncentrujemy się na wspieraniu rodziców w procesie wspomagania rozwoju i edukacji ich dzieci.
O ferujemy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia zapewniając naszym absolwentom dobry start w szkole.
Oferta:
Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” (E.Tokarska, J.Kopała). Realizujemy programy własne naszych nauczycieli:
- „Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 29”.
- ,,Przedszkolaku - żyj bezpiecznie”- program z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
- ,,Jestem przedszkolakiem” - program adaptacyjny.
- ,,Program edukacji muzyczo- ruchowej".
- ,,Twórczy przedszkolak” - program wspomagający rozwój dziecka w zakresie jego możliwości twórczych
i intelektualnych oraz w zakresie poznawania i wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
- ,,Ekoludki- program edukacji przyrodniczej w przedszkolu".
- ,,Unia Europejska w przedszkolu" - program z zakresu edukacji europejskiej.
W 2012r. przystąpiliśmy do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Optymistyczne Przedszkole". We współpracy z rodzicami rozwijamy w dziecku optymizm, poczucie własnej wartości, uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

W oparciu o programy: ,,Twórczy przedszkolak" oraz "Optymistyczne Przedszkole" wdrażamy innowacje pedagogiczne.
W skład przedszkolnego zestawu programów wchodzą również programy:
- ,,Czyste powietrze wokół nas"- ogółnopolski program profilaktyki antynikotynowej.
- ,,Przyjaciele Zippiego"- mdzynarodowy program promocji zdrow
ia psychicznego.

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1. Prowadzimy nieodpłatne zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej.

W naszym przedszkolu działają następujące koła zainteresowań:
- Koło "Teatrzyk piosenki"
- Koło korekcji postawy "Rośniemy zdrowo"
- Koło taneczne "Tańczyć każdy może"
- Koło tańca ludowego "Na ludową nutę"
- Koło sportowe "Sport to zdrowie" „
- Koło muzyczne "Muzyczny świat przedszkolaka"
- Koło logopedyczne "LOGODZIECIAKI"
- Koło nauki jęz. angielskiego "Angielski w przedszkolu"
- Koło origami "Zaczarowany świat"
- Koło zainteresowań "Moje miasto Płock"
- Koło muzyczne "Wesołe nutki"
- Koło plastyczne "Kolorowy świat"

Organizujemy „Sportową Olimpiadę Przedszkolaków” oraz ogólnopolski konkurs artystyczny „W Nadwiślańskim Grodzie”. Przedszkole posiada własne wypracowane formy uroczystości i tradycji przedszkolnych: "Pasowanie na przedszkolaka", "Dzień chłopaka", "Andrzejki", "Wigilia", "Dzień babci i dziadka", "Bal karnawałowy", "Powitanie wiosny", "Dzień matki", "Dzień dziecka", "Dzień ojca", "Pożegnanie starszaków". Obchodzimy także niektóre nietypowe święta.

Współpracujemy z:
- Klubem Osiedla Kochanowskiego,
- Biblioteką dla dzieci "Chotomek",
- Płocką Orkiestrą Symfoniczną,
- Policją, Strażą Miejską,
- Płockim Ogrodem Zoologicznym,
- Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej,
- Muzeum Mazowieckim,
- Miejskimi Przedszkolami i Szkołami Podstawowymi.

Uczestniczymy w akcjach ogólnopolskich: „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza” oraz ogólnopolskich projektach edukacyjnych.
Dzieci z naszego przedszkola prezentują swoje umiejętności w imprezach o charakterze przeglądów organizowanych przez miejskie przedszkola i szkoły. Poziom prezentacji wzbudza żywe zainteresowanie widzów. Przedszkolacy biorą również udział w konkursach plastycznych o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym prezentując wysoki poziom prac.

Zajęcia dodatkowe :
W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe. Rodzaj zajęć jest dostosowywany do potrzeb zgłaszanych przez rodziców.
Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:
- język angielski
- rytmika
- taniec
Ponadto w przedszkolu prowadzona jest religia (za zgodą rodziców).

Oddziały z dostępnymi miejscami:
Nazwa oddziału Opis oddziału Liczba wolnych miejsc
Wolne miejsca 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa: