Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku - oddziały żywieniowe
Kod placówki:
PR029
Adres:
Jana Kochanowskiego 7
09-402 Płock
pokaż na mapie

Dyrektor:

Zdzisława Żuk
Strona WWW:
www.mp29plock.szkolnastrona.pl
Opis oferty:
Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku posiada certyfikat "Przedszkola wspierającego uzdolnienia" oraz tytuł "Przedszkola w ruchu". Rozpoczęło swoją działalność wychowawczo - dydaktyczną w 1981 roku. Od 1 września 2014r. placówka funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 7.
Mamy do dyspozycji osiem estetycznie i funkcjonalnie urządzonych sal zajęć z zapleczem sanitarnym i porządkowym. Ponadto obiekt posiada przestronny hol, szatnię, trzy sale zajęć grupowych oraz trzy sale zajęć indywidualnych. Do dyspozycji dzieci został udostępniony duży plac zabaw wyposażony w kolorowe, bezpieczne urządzenia rekreacyjne spełniające normy europejskie. Duża, bogato wyposażona sala gimnastyczna daje możliwość organizacji zajęć sportowych oraz zaspakajania potrzeby ruchu nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Sala gimnastyczna jest również miejscem spotkań integracyjnych a także działalności artystyczno-kulturalnej.
Placówka zatrudnia profesjonalnie przygotowanych nauczycieli oraz personel administracyjno - obsługowy.

P racujemy w godzinach 6.00-17.00.
R ealizujemy bezpłatnych 5 godz. podstawy programowej w godz.7.00 - 12.00
Z apewniamy wartościowe, urozmaicone 3 posiłki w cenie 6,00 zł.
E stetycznie urządzamy sale i inne pomieszczenia.
D bamy o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków.
S twarzamy optymalne warunki rozwoju dzieci.
Z apraszamy rodziny dzieci na uroczystości wewnętrzne.
K ształtujemy właściwe postawy społeczne, zdrowotne, ekologiczne, patriotyczne.
O rganizujemy Sportową Olimpiadę Przedszkolaków oraz Ogólnopolski Konkurs Artystyczny.
L iczymy się ze zdaniem rodziców.
E fektywnie uczestniczymy w przeglądach i konkursach miejskich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

W Miejskim Przedszkolu Nr 29 w Płocku najważniejsze jest DZIECKO

D bamy o wychowanie dzieci w atmosferze akceptacji i życzliwości.
Z apewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka.
I nicjujemy innowacyjne metody pracy z dziećmi.
E dukujemy dzieci poprzez zabawy i twórcze działania.
C harakteryzują nas wysokie kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie.
K oncentrujemy się na wspieraniu rodziców w procesie wspomagania rozwoju i edukacji ich dzieci.
O ferujemy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia zapewniając naszym absolwentom dobry start w szkole.
Oferta:
Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” (E.Tokarska, J.Kopała). Realizujemy programy własne naszych nauczycieli:
- „Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 29”.
-
Przedszkolaku - żyj bezpiecznie”- program z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
-
Jestem przedszkolakiem” - program adaptacyjny.
-
Program edukacji muzyczo- ruchowej".
-
Twórczy przedszkolak” - program wspomagający rozwój dziecka w zakresie jego możliwości twórczych
i intelektualnych oraz w zakresie poznawania i wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
-
Ekoludki- program edukacji przyrodniczej w przedszkolu".
-
Unia Europejska w przedszkolu" - program z zakresu edukacji europejskiej.
W 2012r. przystąpiliśmy do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Optymistyczne Przedszkole". We współpracy z rodzicami rozwijamy w dziecku optymizm, poczucie własnej wartości, uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

W oparciu o programy:
Twórczy przedszkolak" oraz Optymistyczne Przedszkole" wdrażamy innowacje pedagogiczne.
W skład przedszkolnego zestawu programów wchodzą również programy:
-
Czyste powietrze wokół nas"- ogólnopolski program profilaktyki antynikotynowej.
-
Przyjaciele Zippiego"- mdzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego.

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1. Prowadzimy nieodpłatne zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej.

W naszym przedszkolu działają następujące koła zainteresowań:
- Koło "Teatrzyk piosenki"
- Koło korekcji postawy "Rośniemy zdrowo"
- Koło tańca ludowego "Na ludową nutę"
- Koło sportowe "Sport to zdrowie" „
- Koło muzyczne "Muzyczny świat przedszkolaka"
- Koło nauki jęz. angielskiego "Angielski w przedszkolu"
- Koło origami "Zaczarowany świat"
- Koło zainteresowań "Moje miasto Płock"
- Koło muzyczne "Wesołe nutki"
- Koło czytelnicze "Bajki i bajeczki"
- Koło sportowe "Zdrowo na sportowo"

Organizujemy „Sportową Olimpiadę Przedszkolaków” oraz ogólnopolski konkurs artystyczny „W Nadwiślańskim Grodzie”. Przedszkole posiada własne wypracowane formy uroczystości i tradycji przedszkolnych: "Pasowanie na przedszkolaka", "Dzień chłopaka", "Andrzejki", "Wigilia", "Dzień babci i dziadka", "Bal karnawałowy", "Powitanie wiosny", "Dzień matki", "Dzień dziecka", "Dzień ojca", "Pożegnanie starszaków". Obchodzimy także niektóre nietypowe święta.

Współpracujemy z:
- Klubem Osiedla Kochanowskiego,
- Biblioteką dla dzieci "Chotomek",
- Płocką Orkiestrą Symfoniczną,
- Policją, Strażą Miejską,
- Płockim Ogrodem Zoologicznym,
- Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej,
- Muzeum Mazowieckim,
- Miejskimi Przedszkolami i Szkołami Podstawowymi.

Uczestniczymy w akcjach ogólnopolskich: „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”,
Szlachetna paczka" oraz ogólnopolskich projektach edukacyjnych.
Dzieci z naszego przedszkola prezentują swoje umiejętności w imprezach o charakterze przeglądów organizowanych przez miejskie przedszkola i szkoły. Poziom prezentacji wzbudza żywe zainteresowanie widzów. Przedszkolacy biorą również udział w konkursach plastycznych o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym prezentując wysoki poziom prac.

Zajęcia dodatkowe :
W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe. Rodzaj zajęć jest dostosowywany do potrzeb zgłaszanych przez rodziców.
Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:
- język angielski
- rytmika
- taniec
Ponadto w przedszkolu prowadzona jest religia (za zgodą rodziców).

Oddziały z dostępnymi miejscami:
Nazwa oddziału Opis oddziału Liczba wolnych miejsc
Wolne miejsca 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa: