Informacja na stronę główną dla Rodziców

 

Drodzy Rodzice!

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się  w dniu 19 kwietnia 2012 roku o godz. 8:00.

W tym dniu zostanie Państwu udostępniony na stronie https://przedszkola-plock.nabory.pl oraz we wszystkich siedzibach placówek (przedszkoli i szkół podstawowych) wykaz placówek dysponujących wolnymi miejscami.

Wolne miejsca w przedszkolach wynikają m.in z: niepotwierdzenia woli zapisania dziecka do danego  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i braku zgłoszeń dzieci do danej grupy wiekowej. Ponadto pula wolnych miejsc została zwiększona poprzez zmiany organizacyjne w poszczególnych przedszkolach oraz dzięki adaptacji pomieszczeń, które będą przeznaczone na salę zajęć dla dzieci.

 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte w rekrutacji zasadniczej lub chcą zapisać dziecko do przedszkola na wolne miejsce powinni pobrać ze strony „Kartę zgłoszenia dziecka”, wydrukować, wypełnić i zanieść bezpośrednio do placówki (przedszkola lub szkoły podstawowej).

 

Dyrektorzy przedszkoli/ szkół dysponujący wolnymi miejscami będą przyjmowali i rozpatrywali zgłoszenia dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji zasadniczej.