Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówek
lub na adres e-mail: nabo.przedszkola@zjoplock.plStrony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl


Pytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia wniosku?

Odpowiedź:

W pierwszym kroku w menu "Nowy wniosek" wypełniamy ankietę  wybierając "Wypełnij nowy wniosek". Na pierwszej stronie ankiety podajemy hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu ankiety nie logujemy się do systemu.


Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE własnego dziecka.
Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu). 


Pytanie 3.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.


Pytanie 4.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-maila, a chcę wypełnić "Kartę zgłoszenia" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.
Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.


Pytanie 5.

Czy w placówce drugiego wyboru będziemy mieli mniejsze szanse niż rodzice, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia kolejność wpłynięcia wniosku, jak również kolejność wyboru placówki. Jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak dziecko, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych.


Pytanie 6.

Gdzie mogę znaleźć druk "Karty potwierdzenia woli zapisania dziecka"?

Odpowiedź:

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, wypełniony druk "Karty potwierdzenia woli zapisania dziecka", gotowy do podpisu przez rodzica, dostępny jest w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Niepodpisanie w terminie "Karty potwierdzenia woli ..." traktowane będzie jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do danej placówki.


Pytanie 7.

Czy moje dziecko mające teraz 2,5 roku bierze udział w rekrutacji, czy dopiero bierze udział w rekrutacji uzupełniającej ?

Odpowiedź:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
Przy ustalaniu wieku kandydata, podobnie jak w szkołach, brany pod uwagę jest rocznik, czyli cały rok kalendarzowy, w którym dziecko kończy 3 lata.


Rekrutacja ID: 131; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 646;