Niezalogowany
zmień rozmiar:

Dokumenty do pobrania

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zarządzenie Nr 260/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziału  przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Oświadczenie - wielodzietność

Inne oświadczeniaStrony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 646;