Niezalogowany
zmień rozmiar:

Terminy rekrutacji

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie,
drukowanie wniosku).

18 marca
godz. 9:00

29 marca
godz. 14:00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

18 marca
godz. 9:00

29 marca
godz. 15:00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

01 kwietnia
godz. 9:00

09 kwietnia
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

15 kwietnia
godz. 11:00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

15 kwietnia
godz. 11:00

19 kwietnia
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

26 kwietnia
godz. 15:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 26 kwietnia 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

27 maja
godz. 9:00

31 maja
godz. 15:00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

03 czerwca
godz. 9:00

07 czerwca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 czerwca
godz. 15:00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

12 czerwca
godz. 15:00

18 czerwca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

24 czerwca
godz. 15:00

Procedura odwoławcza.

od 24 czerwca

Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl
w zakładce Rekrutacje - Przedszkola
wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 646;